Recherche de fichiers audio-visuels - Macaulay Library et eBird

Filtres

Service offert par Macaulay Library et eBird
Filtres

Résultats de recherche

 1. Troglodyte familier - ML620378401
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML620378401
 2. Ictérie polyglotte - ML619007834
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML619007834
 3. Ictérie polyglotte - ML619007833
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML619007833
 4. Ictérie polyglotte - ML618965713
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618965713
 5. Ictérie polyglotte - ML618965712
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618965712
 6. Ictérie polyglotte - ML618965711
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618965711
 7. Paruline masquée - ML618965687
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618965687
 8. Moqueur polyglotte - ML618869914
  évaluation 3
  1 évaluation
  Shannon Lehrter
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618869914
 9. Moucherolle vermillon - ML618869903
  évaluation 4
  1 évaluation
  Shannon Lehrter
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618869903
 10. Moucherolle vermillon - ML618869902
  évaluation 4
  1 évaluation
  Shannon Lehrter
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618869902
 11. Ictérie polyglotte - ML618776106
  Dave Smith
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618776106
 12. Bruant familier - ML618325518
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618325518
 13. Bruant familier - ML618325519
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618325519
 14. Troglodyte familier - ML618325511
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML618325511
 15. Paruline verdâtre - ML617521048
  Dave Smith
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML617521048
 16. Paruline à joues grises - ML617519967
  Dave Smith
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML617519967
 17. Paruline à joues grises - ML617519966
  Dave Smith
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML617519966
 18. Tyran à gorge cendrée - ML617470865
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML617470865
 19. Colibri calliope - ML616555128
  évaluation 4
  2 évaluations
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML616555128
 20. Colibri calliope - ML616555129
  évaluation 4
  2 évaluations
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML616555129
 21. Colibri calliope - ML616555127
  évaluation 4
  2 évaluations
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML616555127
 22. Geai buissonnier - ML615929773
  évaluation 3
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML615929773
 23. Colin de Californie - ML615929758
  évaluation 3
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML615929758
 24. Moqueur de Californie - ML615929748
  évaluation 3
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML615929748
 25. Moucherolle à ventre roux - ML614521356
  évaluation 3
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML614521356
 26. Grand Corbeau - ML613282890
  évaluation 1
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML613282890
 27. Grand Corbeau - ML613282891
  évaluation 1
  1 évaluation
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML613282891
 28. Troglodyte des rochers - ML611272802
  évaluation 2
  1 évaluation
  Dave Smith
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML611272802
 29. Chardonneret jaune - ML581571181
  évaluation 5
  2 évaluations
  Shannon Lehrter
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML581571181
 30. Buse à épaulettes - ML581180341
  évaluation 4
  2 évaluations
  Shannon Lehrter
  CSU San Bernardino, San Bernardino, California, United States
  ML581180341